wiki:Catalogue/Minutes/2012_05_11

Version 2 (modified by Morris Swertz, 11 years ago) (diff)

--

BBMRI-NL Catalogue Working Group 2012/05/11

Attending: David, Margot, Linda, Morris, Eric (many were away without notice; please notify next time)

Vragenlijst RP patient participatie

Eric,Margot: Er wordt binnenkort een vragenlijst uitgezet:

Issues:

 • Kunnen we vragenlijst koppelen aan catalogus voor verificatie vragen van bestaande gegevens -> ja, via linkje vanuit questionnaire; moeten wel nadenken over username/login
 • Hoe te implementeren: beste kans is surveymonkey implementatie. Dan kunnen we voor de verificatie vraag linken naar de data base.
 • Voor de toekomst kijken of we questionaires direct in de catalogus kunnen doen.
 • deadline begin juni

NB: we krijgen meerdere antwoordsets per biobank want we willen feedback van verschillende mensen

Acties:

 • eerste vragenlijst rondsturen als hij af is
 • allen: vragen toevoegen

Verbetering huidige BBMRI-NL catalogus

Users stories:

 • As biobank owner I want to update my biobank profile
 • As biobank member I want to register to the catalogue
 • As biobank member I want to indicate I am part of it (and what my role is)

Data model mappings

Voor nu hebben we 4 syntaxen waar we mee willen harmoniseren:

 1. huidige catalogus BBMRI-NL, ook gebruikt voor LifeLines? (gepubliceerd als Observ-OM)
 2. Mondriaan
 3. PRIM
 4. CBM common biorepository model (CTMM)

Doel: data uitwisselen zonder dat je 10 engineers nodig hebt.

Acties:

 • Opstellen referentie architectuur
 • Excel maken met mapping met elke kolom data model en elke rij een data element (CTMM, PSI, Mondriaan, CBM, BBMRI/MOLGENIS/Observ-OM)
 • Data examples voor elke als manier om interpretatie model te vereenvoudigen + voorbeeld conversies te implementeren
 • Catalogus questionaire koppeling als hierboven besproken Standaarden voor specimen => die onstluiten via NCI specimen resource locator
 • Catissue en transMart format uitzoeken (CTMM)
 • Contact nement PALGA of hoe we palga regenboog kunnen laten aansluiten.

Immediate wish list current catalog

 • BBMRI-office can give biobank to a login (transfer ownership)
 • BBMRI-office must have notification on changes (and what) -> changelog
 • Biobank owners should be able to see a list of 'their' biobanks (mybiobank) and a view to edit this
 • Ability to have notification messages to owners of the biobank (each day?)
 • Have an easy link in the notification to opt out.
 • Have a changlog view for biobanks / whole catalog